Versterk het jonge kind


Thema van de maand: Voorlezen, een stap verder!


Oktober is de maand van de Kinderboekenweek. Maar ook na de Kinderboekenweek verdient voorlezen onverminderd de aandacht. Want voorlezen is altijd belangrijk. Maar wat kan je dan doen om het voorlezen nog nuttiger, en nog leuker, te maken? Hoe versterk je met een prentenboek het denkproces? Expertisepunt VHJK vraagt het aan drie experts die vanuit praktijk, beleid en onderzoek te maken hebben met het thema. De interviews worden binnenkort op de website geplaatst. 

pm'er leest voor

Interview met een expert uit de praktijk: Kees Broekhof
Prentenboeken bieden een schat aan mogelijkheden voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Een van de mogelijkheden is ‘samen doordenken’ over vragen die met het verhaal te maken hebben. Expertisepunt VHJK interviewt Kees Broekhof, senior adviseur en trainer bij Sardes, over het voeren van denkgesprekken met jonge kinderen.

Interview met experts uit onderzoek en praktijk: Mindmappen met kleuters
Een andere manier om het voorlezen te verdiepen is door samen met de kinderen mindmaps bij de prentenboeken te maken. In dit interview legt Rianne Hofma (leerkracht groep 2) uit hoe zij dat doet, en vertellen Chiel van der Veen (Vrije Universiteit Amsterdam) en Inouk Boerma (hogeschool Ipabo Amsterdam/Alkmaar) over het onderzoek dat zij naar deze methode doen.

Interview met experts in beleid: Els Klerkx en Ank Joosen
Enkel de inzet van goede programma's om een stap verder te zetten met lezen bij kinderen is niet voldoende. Een voorwaarde is ook inbedding in beleid. Maar hoe zet je een stap verder in beleid? Expertisepunt VHJK interviewt Els Klerkx (gemeente Waalwijk) en Ank Joosen (de Bibliotheek Midden- Brabant) over het programma Waalwijk Taalrijk!. 

Actueel

Een netwerk voor:

Blog