Samenwerking en doorgaande lijn

Er is steeds meer aandacht voor een doorgaande lijn en samenwerking tussen opvang en onderwijs.

Warme overdracht, samen ouders voorlichten of hetzelfde thema uitwerken. Samenwerking tussen opvang en onderwijs zorgt voor een doorgaande lijne waar jonge kinderen van profiteren.