Artikel Video Feedback in Education and Training: putting learning in the picture

Niet elke vorm van scholing voor personeel dat met jonge kinderen werkt is even effectief. Of de bewijsvoering ervoor ontbreekt. Zijn er dan wel effectief gebleken vormen van scholing? Ja zeker. Dit artikel gaat over het belang van video feedback bij training van (nieuwe) competenties van voorschools personeel. Dit is een intensieve manier van scholing, maar in ieder geval één met wetenschappelijk bewijs. De keerzijde is dat het een tamelijk dure scholingsvariant is. Door leidinggevenden toe te rusten met vaardigheden op het gebied van video feedback (via een train-de-trainer-model) kunnen de kosten voor organisaties binnen de perken worden gehouden.