5-jarige jongens minder gemotiveerd in Nederland?

Diny van Aalsvoort, lector Rekenen-wiskunde-didactiek aan Saxion Hogeschool Deventer, heeft in De wereld van het jonge kind (HJK) een interessant artikel geschreven over de motivatie van 5-jarige kleuters in Nederland en Finland.In Nederland gaan 5-jarigen naar de basisschool (leerplicht), maar in Finland pas op 7 jaar. De 5-jarigen in Nederland hebben dus te maken met schoolse eisen vanuit het basisonderwijs, maar in Finland wordt pas in het zevende levensjaar een beroep gedaan op schoolse vaardigheden. Dat maakt de vergelijking interessant.

Er zijn drie typen motivatieoriëntatie onderzocht, te weten: 1) taakgerichtheid (kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om een taak uit te voeren), 2) taakvermijding (kinderen zijn bijvoorbeeld snel afgeleid) en 3) sociale afhankelijkheid (kinderen zoeken hulp bij andere kinderen of leerkracht). Uit de resultaten blijkt dat Nederlandse en Finse kinderen niet verschillen in motivatieoriëntatie. Wel scoren jongens in beide landen anders dan meisjes. Mesjes scoren hoger dan jongens op taakoriëntatie, en jongens scoren hoger op takvermijding. Bij sociale afhankelijkheid zijn geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes.Het artikel bevat een belangrijke eye-opener. Het beweeglijke en snel afgeleide gedrag van 5-jarige jongens is een gevolg van een neurologisch verschil tussen jongens en meisjes, en heeft niets te maken met verschillen in intrinsieke motivatie.

Bron:  De wereld van het jonge kind, Vergelijking tussen Nederlandse en Finse vijfjarigen. Motivatie van leerlingen meten, maart 2014.