Drie vragen aan... over 'Babyopvang'

In de rubriek ‘Drie vragen aan…’, stellen we dezelfde drie vragen aan personen die vanuit praktijk, beleid en onderzoek te maken hebben met het thema. Wat is voor hen, vanuit hun eigen achtergrond, de motivatie voor het belang van het thema? Welke successen kennen zij op dit gebied? En wat levert het op voor het jonge kind?

De drie vragen over 'Babyopvang' zijn gesteld aan:

Myrthe Versteeg - Praktijk
Myrthe Versteeg werkt sinds 6,5 jaar op de babygroep bij kinderopvang de Tweeling in Nijmegen. Haar passie voor werken met kinderen startte tijdens een reis in het buitenland, kort na de middelbare school, waar de omgang met een jongentje van 2 jaar heel leuk en als vanzelf verliep. Na de opleiding SPW heeft Myrthe op een BSO en een babygroep gewerkt. Ze solliciteerde vervolgens bij de Tweeling, omdat de werkwijze en visie van de Tweeling helemaal aansluit bij haar opvattingen over babyopvang: ‘De Tweeling is het eerste kinderdagverblijf waarvan ik zei: daar zou ik mijn eigen kind ook naartoe brengen’.

Arline van Reeswijk - Beleid
Arline van Reeswijk is coach bij de kindercampus Impuls in Amsterdam en al 27 jaar werkzaam in de kinderopvang. In haar rol als coach begeleidt ze medewerkers onder andere op implementatie (pedagogisch) beleid en werkontwikkeling. Voorheen werkte Arline als teamleider binnen Impuls. Deze functie werd opgesplitst in ‘bedrijfsmanager’ en ‘coach’, waarbij Arline bewust koos voor coach om zich volledig op de inhoud te richten.

Maryse Nijhof - Onderzoek
Maryse Nijhof is afgestudeerd in de sociale en organisatie psychologie aan de Universiteit Leiden. Na de universiteit volgde zij de opleiding tot mediator/conflictbemiddelaar. Als pedagogisch medewerker werkte zij enkele jaren in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang. Bij Sardes doet zij onderzoek binnen de thema’s ouderbetrokkenheid, onderwijsachterstandenbeleid en kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Daarnaast geeft zij trainingen die gericht zijn op spel met jonge kinderen. Ook houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van het kind op de voormalige Nederlandse Antillen en vraagt zij aandacht voor goed onderwijs voor álle kinderen in ons koninkrijk. Momenteel werkt Maryse aan een studie over excellente babyopvang.

 

Meer lezen en interessante links
Klik hier voor een overzicht met links, leestips, filmpjes en bijeenkomsten over Kindcentra.