Drie vragen aan... over 'Kindcentra van de toekomst'

In de rubriek ‘Drie vragen aan…’, stellen we dezelfde drie vragen aan personen die vanuit praktijk, beleid en onderzoek te maken hebben met het thema. Wat is voor hen, vanuit hun eigen achtergrond, de motivatie voor het belang van het thema? Welke successen kennen zij op dit gebied? En wat levert het op voor het jonge kind?

De drie vragen over 'Kindcentra van de toekomst' zijn gesteld aan:

Dr. Joke Kruiter - onderzoek
Joke studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte als onderzoeksmedewerker bij de GGD Groningen en als AiO bij het GION waar ze in 2002 promoveerde op een onderzoek naar de invloed van brede scholen op opvoeding en gedrag. Daarna was ze tot 2015 onderzoeker/adviseur bij Oberon. Vanaf 2015 is Joke in dienst bij Sardes en versterkt zij het Sardesonderzoeksteam op de thema’s: brede school en kindcentra, ouderbetrokkenheid, cultuuronderwijs, doorgaande (leer)lijnen, onderwijsachterstandsbeleid en opbrengstgericht werken.

Jos van Zutphen - praktijk
Jos van Zutphen is sinds 1984 werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht, later als directeur op een school in de gemeente Uden. In 2003 kwam hij met een voorstel om opvang en onderwijs anders in te richten. Daaruit is in 2012 het SpeelLeerCentrum De Wijde Wereld ontstaan, waarvan Jos van Zutphen directeur is. Vanuit het motto spelen en leren met plezier, wordt binnen De Wijde Wereld vorm gegeven aan het dagarrangement waarin kinderen onderwijs, opvang, sport en cultuur geïntegreerd aangeboden krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met het bioritme van kinderen. Momenten van leren, actie en ontspanning worden in een natuurlijk ritme afgewisseld. Ook de tijden dat onderwijs gegeven wordt, zijn gebaseerd op dit ritme.

Samir Bashara - beleid
Samir Bashara is sinds 2014 Wethouder GroenLinks in de gemeente Hoorn. Daarvoor was hij als beleidsadviseur betrokken bij de brede school ontwikkeling en de uitrol van het concept van brede school over de stad. Vanuit deze achtergrond heeft hij als wethouder dit dossier opgepakt en wil hij de komende jaren tenminste één Kindcentrum realiseren in de gemeente Hoorn. Samir Bashara is lid van de regiegroep Kindcentra 2020 waarvoor hij meeschreef aan het boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’.

 

Meer lezen en interessante links
Klik hier voor een overzicht met links, leestips, filmpjes en bijeenkomsten over Kindcentra.