Vversterk-onderzoek: de resultaten

onderzoek
Vversterk-onderzoek: de resultaten

Vversterk is een omvangrijk project geweest. Er heeft een grote professionaliseringsslag plaatsgevonden. Het project Vversterk werd daarnaast geflankeerd door onderzoek. Diverse aspecten van Vversterk, en meer in het algemeen van de VVE, zijn onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag: wat werkt er nu echt in VVE, welke kant moet het op en hoe kunnen we daar in gezamenlijkheid voor zorgen? Uiteraard zijn ook de effecten van Vversterk op degenen die trainingen volgden, onderzocht. Deze brochure biedt een overzicht van wat het onderzoek naar Vversterk heeft opgeleverd.

Dit product maakt onderdeel uit van de Vversterk-box. 

 

 

Details

  • Auteurs: Karin Westerbeek, IJsbrand Jepma en Jo Kloprogge