Landelijke Beroepsgroep jonge-kindspecialisten publiceert Beroepsstandaard

06 November 2017

Wetenschap en beleid zijn het over eens dat de periode van 0 tot 7 jaar een belangrijke en unieke periode is in de ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs, de peuteropvang en kinderopvang is steeds meer behoefte aan expertise over deze leeftijdsgroep. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rond de vorming van Integrale Kindcentra, waarbij een soepele overgang van peuteropvang naar basisschool vraagt om kennis over een pedagogisch-didactisch doorgaande lijn. Steeds vaker wordt een pedagoog of specialist aangenomen of ingehuurd met specifieke deskundigheid op dit terrein.

In de beroepsstandaard staat onder andere een functieomschrijving (met taken voor zowel op de groep als daarbuiten), de bekwaamheidseisen en enkele voorbeeldfuncties. Ook staat er een ethische code in aan de hand waarvan de jonge-kindspecialist zijn professioneel handelen kan spiegelen. Het boek is een initiatief van de Landelijke Beroepsgroep jonge-kindspecialisten die op hun beurt deel uitmaken van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Volgens de organisatie is een jonge-kindspecialist iemand die inhoudelijk een expert is, maar ook zelf vaardig is op de groep (in de klas of in een voorschoolse setting). Bovenal is het iemand die collega’s kan inspireren en coachen in hun verdere professionalisering.

De Beroepsstandaard is te vinden via de website van het LBJK: http://www.lbjk.nl/