Feest: Opstap bestaat 30 jaar!

03 Oktober 2017

De eerste pilots gingen september 1987 van start. Opstap was het eerste programma voor gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering in Nederland. Opstap kreeg voor elkaar wat tot dusver niet was gelukt: voor het eerst wist men (laagopgeleide) ouders met een niet-Nederlandse achtergrond te bereiken met een intensief programma, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van jonge kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud.

Opstap bestaat uit een groot aantal werkmaterialen en leesboekjes waarmee kinderen zich spelenderwijs oriënteren op het lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Opstap stimuleert de ontwikkeling, bevordert een actieve leerhouding en ondersteunt de kwaliteit van de omgang (interactie) in het gezin. Dagelijks verricht een ouder, meestal de moeder, twee activiteiten van Opstap met het kind. Een speciaal getrainde begeleider ondersteunt haar daarbij. Deze begeleider gaat wekelijks op huisbezoek en laat zien hoe ouder en kind de activiteiten kunnen uitvoeren. De activiteiten sluiten aan bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het basisonderwijs. Daarnaast komen de deelnemende ouders regelmatig bij elkaar. Tijdens deze groepsbijeenkomsten worden thema's op het gebied van ontwikkeling en opvoeding behandeld. De ouders leren hun kind te stimuleren en te ondersteunen bij het leren thuis en op school. Centraal staan het op een positieve manier ingaan op signalen van het kind en het bevorderen van leerplezier en een actieve leerhouding.

Opstap sloeg zo aan dat al snel ook Instapje (1-2 jaar) en Opstapje (2-4 jaar) werden ontwikkeld. Vanaf 2009 werd het aanbod aangevuld met VVE Thuis, een thematische variant met een sterke samenhang met erkende vve-programma’s.

Inmiddels hebben meer dan honderdduizend kinderen met hun ouders deelgenomen aan één of meer van de programma’s. Op dit moment doen ongeveer 10.000 gezinnen vol enthousiasme mee. De programma’s hebben aantoonbare positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen en de interactievaardigheden van hun ouders. Ze zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Wilt u snel een beeld krijgen van de programma's Opstapje en Opstap? Bekijk dan de video op deze pagina.