Twee jaar voorschoolse educatie heeft meer effect dan 1 jaar voorschoolse educatie!

29 September 2017

In een nieuw gepubliceerd onderzoek vonden onderzoekers dat kinderen die voor twee jaar een voorschools programma bezochten beter scoorden op executieve functies en taal en rekenenen in het eerste en tweede jaar op de basisschool. Ook konden de kinderen die 2 jaar een voorschools programma hadden gevolgd zich beter aanpassen op school, ze maakten minder gebruik van extra begeleiding. De kinderen uit deze studie waren kinderen uit gezinnen met lage inkomens. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het gunstig is om peuters uit gezinnen met lage inkomens 2 jaar een voorschools programma te laten volgen in plaats van 1 jaar.

Bron:

Harshini K. Shah a, Celene E. Domitrovich b, Nicole R. Morgan b, Julia E. Moore c, Brittany R. Cooper d, Linda Jacobson b, Mark T. Greenberg, One or two years of participation: Is dosage of an enhanced publicly funded preschool program associated with the academic and executive function skills of low-income children in early elementary school? Early Childhood Research Quarterly, Volume 40, 3rd Quarter 2017, Pages 123-137