Pedagogisch curriculum: input gevraagd.

21 Juli 2016

Internationaal is er veel belangstelling voor de ontwikkeling van een pedagogisch curriculum. BKK heeft in overleg met en opdracht van ministerie van SZW het voortouw genomen om de totstandkoming van het pedagogisch curriculum te initiëren en het proces te ondersteunen.

 

Eén van de activiteiten is een online peiling.  Graag leggen zij u een aantal dilemma’s en keuzemogelijkheden voor:

http://stichtingbkk.nl/2-nieuws/167-online-vragenlijst-pedagogisch-curriculum