Kwaliteitskaarten: nieuwe uitdagingen voor het werken met jonge kinderen

18 Maart 2016

 

Het werken met jonge kinderen heeft de laatste jaren een grote verandering ondergaan. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten weten we steeds meer over het gericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze kennis hebben we compact beschreven in een serie Kwaliteitskaarten over belangrijke en inspirerende thema’s. De kwaliteitskaarten geven concrete en gebruiksvriendelijke handvatten voor verbetering van de beroepspraktijk.

Download hier de VHJK-Kwaliteitskaarten:

VHJK-Kwaliteitskaart Creativiteit

VHJK-Kwaliteitskaart Opbrengstgericht werken

Ambitieladder Ouderbetrokkenheid

Andere thema’s zijn in ontwikkeling: houdt hiervoor deze site in de gaten.